«ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ- ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΠΑΡ.7 ΤΟΥ ν.1824/88(ΦΕΚ 296 Α΄)

Τετάρτη, 22 Απρίλιος 2020
Διαβάστηκε 183 φορές