Εγκύκλιος 41410 ΥΠ.Παι.Θ: Διευκρινίσεις για την υποβολή αιτήσεων παραίτησης εκπ/κών

Δευτέρα, 06 Απρίλιος 2020

Σε συνέχεια της 39109/Ε3/19-3-2020 (ΑΔΑ: ΨΟ3Δ46ΜΤΛΗ-Θ19) εγκυκλίου, εκδόθηκε η συνημμένη εγκύκλιος, για  αιτήσεις συνταξιοδότησης με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης η οποία θα δημιουργείται μέσω της
Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) του Υπουργείου Ψηφιακής  Διακυβέρνησης.

Διαβάστηκε 117 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 06 Απρίλιος 2020