Μακροχρόνιες άδειες αναπληρωτών ΕΣΠΑ & ΠΔΕ

Τετάρτη, 18 Μάρτιος 2020

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 1221/17-03-2020 (ΑΔΑ:ΨΘΖ546ΜΤΛΗ-ΡΘ8) έγγραφο της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Παιδείας, σε περίπτωση μακροχρόνιας άδειας, κύησης/λοχείας, ανατροφής τέκνου, μετά το κλείσιμο των σχολικών μονάδων, οι αναπληρωτές ενημερώνουν απευθείας τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Κατόπιν τούτου, οι αναπληρώτριες που πρόκειται να κάνουν χρήση μακροχρόνιας άδειας, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν στα παρακάτω τηλέφωνα:

2221352723 κα Λεοντιάδου Σοφία

2221352734 κα Φουσέκα Ελένη

2221352732 κα Στέρπη Χριστίνα

Διαβάστηκε 155 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 18 Μάρτιος 2020