Πρόσκληση μόνιμων εκπ/κών Α'/θμιας και Β'/θμιας Εκπ/σης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στην Περιφερειακή Δ/νση Α'/θμιας και Β'/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας, προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπ/σης Προσφύγων(ΣΕΠ), για το σχολικό έτος 2019-2020

Τρίτη, 10 Μάρτιος 2020

Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, προκειμένου να οριστούν ως   Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ), για το σχολικό έτος 2019-2020.

Διαβάστηκε 146 φορές