Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης για την υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο των αριθμ. 1ΓΕ/2019(ΦΕΚ 45/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019)και 2ΓΕ/2019(ΦΕΚ 46/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019)Προκηρύξεων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού

Δευτέρα, 13 Ιανουάριος 2020

Διευκρινήσεις για την κατάθεση των δικαιολογητικών.

 

Οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73, οι οποίοι επιθυμούν να υποβάλλουν

αίτηση και δικαιολογητικά στο πλαίσιο της προκήρυξης του ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2019 δύνανται να προσέλθουν στη Διεύθυνση
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΥΒΟΙΑΣ, Ιατρίδου 8, 5ος όροφος, από τις 13 Ιανουαρίου 2020 έως και τις 12 Φεβρουαρίου

2020 και ώρες 7:30 έως 14:30 (θα τηρείται σειρά προτεραιότητας).

 

Ο/Η κάθε ενδιαφερόμενος/η θα πρέπει:

 

1. Να έχει εγγραφεί στο ΟΠΣΥΔ

2. Να προσέρχεται αυτοπροσώπως ή με νόμιμη εξουσιοδότηση τρίτο πρόσωπο

3. Να φέρει αστυνομική ταυτότητα/διαβατήριο

4. Να έχει συμπληρωμένη την αίτηση και φωτοαντίγραφο αυτής

5. Να έχει σε ευκρινή φωτοαντίγραφα όλα τα προς κατάθεση δικαιολογητικά

Το σύνολο των εγγράφων να κατατίθεται σε χάρτινο φάκελο με λάστιχο

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι αιτήσεις στον ΑΣΕΠ υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τον κάθε εκπαιδευτικό από 15/1 έως 3/2/2020 και

ώρα 14:00 κι είναι ανεξάρτητες από τις αιτήσεις που υποβάλλονται στις Δ/νσεις Εκπ/σης. Οι πίνακες που θα καταρτιστούν

θα αφορούν και την πρόσληψη μόνιμων εκπαιδευτικών και την πρόσληψη αναπληρωτών για τα επόμενα 3 έτη.

Διαβάστηκε 1289 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 14 Ιανουάριος 2020