ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Δευτέρα, 09 Σεπτέμβριος 2019

   Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που προσελήφθησαν στη Διεύθυνση Π.Ε. Εύβοιας
προκειμένου να δηλώσουν τις σχολικές μονάδες της προτίμησής τους να πατήσουν εδώ.

 

   Οι εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων που συμπληρώνουν το διδακτικό τους ωράριο σε
περισσότερα του ενός σχολεία θα δηλώσουν στην εφαρμογή μόνο το σχολείο της πρώτης
τοποθέτησης και όχι και τη συμπλήρωση του ωραρίου τους.


   Η προθεσμία υποβολής της δήλωσης ορίζεται έως την Τρίτη 10/9/2019 και ώρα 06:00 π.μ.

Διαβάστηκε 3678 φορές