Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύει

Τετάρτη, 22 Μάιος 2019
Διαβάστηκε 204 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 22 Μάιος 2019