Επικαιροποίηση δήλωσης προτίμησης, εφόσον το επιθυμούν, υποψηφίων αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σχολικού έτους 2018-2019»

Παρασκευή, 29 Ιούνιος 2018