Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών κλάδων Γενικής Εκπαίδευσης (πλην Μουσικών) για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων σχολικού έτους 2018-2019

Τρίτη, 17 Απρίλιος 2018