Πρόσκληση εκπαιδευτικών κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86) για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Γ.Γ. του Υ.Π.Ε.Θ, στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Αθήνα) και στις Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης του Υ.Π.Ε.Θ για το σχολικό έτος 2018-19

Παρασκευή, 06 Απρίλιος 2018
Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ) καλεί τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86) που επιθυμούν να αποσπαστούν στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠ.Π.Ε.Θ, στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης) - και σε 16 θέσεις για τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης να υποβάλουν αίτηση από 4/4/2018 έως 18/4/2018.
Λεπτομέρειες στο συνημμένο έγγραφο.
Διαβάστηκε 210 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 06 Απρίλιος 2018