Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2015-2016

Παρασκευή, 08 Ιανουάριος 2016

Kαλούνται οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Νηπιαγωγών διετούς φοιτήσεως, με μόρια προϋπηρεσίας ή/και μόρια επιτυχίας από διαγωνισμό του ΑΣΕΠ στον οικείο κλάδο, να υποβάλουν αίτηση-δήλωση αναπληρωτή για ένταξη και κατάταξη στους πίνακες αναπληρωτών του οικείου κλάδου τρέχοντος σχολικού έτους 2015-2016.

Κατά την προσέλευση των υποψηφίων θα συμπληρώνεται χειρόγραφα η σχετική αίτηση, θα ελέγχονται τα δικαιολογητικά και θα διαβιβάζονται στην Υπηρεσία μας για την καταχώριση στο φάκελο των εκπαιδευτικών που διατηρείται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας (ΟΠΣΥΔ).

 

 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 29-12-2015 έως και 31-12-2015.

Διαβάστηκε 236 φορές