Οι Διευθυντές και οι Προϊστάμενοι των Δημ. Σχολείων θα πρέπει να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά ως τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2015.

Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων που συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο σε περισσότερα από ένα σχολεία, μπορούν να ενημερωθούν αν δικαιούνται αποζημίωση οδοιπορικών εξόδων και ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Σας επισυνάπτουμε οδηγίες και υποδείγματα πρακτικών για την ανάθεση υπερωριών σε εκπαιδευτικούς των Δημοτικών Σχολείων.