Νέο Μισθολόγιο

Τετάρτη, 20 Απρίλιος 2016

Σας ενημερώνουμε ότι τέθηκε σε εφαρμογή το νέο μισθολόγιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/ τ.Α?/ 16-12-2015), έναρξη 01/01/2016.
Με τη μισθοδοσία του Μαΐου (27/4/2016 προπληρωμή), η πληρωμή θα γίνει με τα ΜΚ του νέου μισθολογίου.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015