Σύμφωνα με το Φ.361.22/43/113620/Ε3/5-7-2017 έγγραφο του Υ.Π.Ε.Θ, η θητεία των προϊσταμένων 2/θέσιων και 3/θέσιων Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων, καθώς και των Υποδιευθυντων, που λήγει στις 31/7/2017, παρατείνεται εώς την επιλογή και τοποθέτηση των νέων στελεχών.

Σας ενημερώνουμε ότι με τη νέα απόφαση επιλογής και τοποθέτησης των στελεχών στις σχολικές μονάδες, θα δοθεί αναδρομικά το αναλογούν επίδομα θέσης σε όλους όσους το δικαιούνται (δηλαδή στους νέους, αλλά και στους παλαιούς οι οποίοι θα συνεχίσουν να ασκούν τα καθήκοντά τους εώς τον ορισμό και την τοποθέτηση των νέων).

Βεβαιώσεις Αποδοχών

Παρασκευή, 07 Απρίλιος 2017

Σας ενημερώνουμε ότι οι βεβαιώσεις αποδοχών για τις φορολογικές δηλώσεις του 2017 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 2016) είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Δ/νσης. Για να κατεβάσετε τη βεβαίωσή σας, κάντε κλικ στο σύνδεσμο "Βεβαιώσεις Αποδοχών", o οποίος βρίσκεται δεξιά.