Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να αναζητήσετε τα μηνιαία σας εκκαθαριστικά, από τον Οκτώβριο 2011 και μετά, μέσω της εφαρμογής Ενιαία Αρχή Πληρωμών (ΕΑΠ), με τους κωδικούς σας του ΤΑΧΙSNET.

Αναλυτικές οδηγίες στο συνημμένο έγγραφο.

Ενημερώνουμε τους εκπαιδευτικούς (μόνιμους και αναπληρωτές τακτικού προϋπολογισμού), οι οποίοι απασχολήθηκαν υπερωριακά κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, ότι υποχρεούνται να υποβάλουν συμπληρωματική φορολογική δήλωση. Το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής δηλώσεων (Taxis) είναι ανοικτό.