Ενημερώνουμε τους/τις αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικούς/ΕΕΠ/ΕΒΠ ότι τα έγγραφα που συνοδεύουν τη λήξη της σύμβασης εργασίας τους, θα σταλούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει στην υπηρεσία μας ,έως την Πέμπτη 02-07-2020.

 

Όλα τα έγγραφα φέρουν ψηφιακή υπογραφή του Διευθυντή ΠΕ Εύβοιας.

 

 

 

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις παρακαλούμε να απευθύνεστε στα παρακάτω τηλέφωνα:

 

Φουσέκα Ελένη:   22210 89691 & 22213 52734

Αυγέρη Κατερίνα: 22213 52720

Στέρπη Χριστίνα:  22213 52732

   Σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 810/19-02-2020 έγγραφο της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του ΥΠΑΙΘ, η απόδοση μισθοδοσίας αναπληρωτών ΕΣΠΑ & ΠΔΕ, θα γίνεται εφεξής μέσω ΕΑΠ και θα καταβάλλεται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των αναπληρωτών στις ίδιες ημερομηνίες που πραγματοποιείται η πληρωμή των αναπληρωτών από τον τακτικό προϋπολογισμό, ήτοι περίπου στις 10 του επόμενου μήνα μισθοδοσίας.

 

Επομένως, η μισθοδοσία μηνός Μαρτίου θα καταβληθεί περίπου στις 10 Απριλίου μέσω ΕΑΠ.