Τμήμα Β' Οικονομικού

Τμήμα Β' Οικονομικού (16)

Ενημερώνουμε τους Αναπληρωτές Εκπαιδευτικούς/ΕΕΠ/ΕΒΠ που απασχολήθηκαν στη Δ/νση Π.Ε. Εύβοιας το σχολικό έτος 2018-2019,ότι θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν τα έγγραφα λήξης σύμβασης σε ηλεκτρονική μορφή.

Βάσει του νόμου 4250/2014, το Δημόσιο υποχρεούται να αποδέχεται τα απλά αντίγραφα (χωρίς επικύρωση) των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση.

Τα έγγραφα λήξης 2018-2019 θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Π.Ε Εύβοιας στον Σύνδεσμο: Έγγραφα Λήξης Σύμβασης Αναπληρωτών (Αρχική Σελίδα) , τη Δευτέρα 24-06-2019. Εναλλακτικά, για να εισέλθετε στη σελίδα κάντε κλικ εδώ.

Πληροφορίες : 2221075858 , 2221089198 , 2221089691

Ενημερώνουμε τους εκπαιδευτικούς (μόνιμους και αναπληρωτές) ότι οι βεβαιώσεις αποδοχών για το εισόδημα που αποκτήθηκε το έτος 2018, είναι διαθέσιμες προς λήψη σε ηλεκτρονική μορφή.

 

Για να λάβετε τη βεβαίωσή σας, κάντε κλικ εδώ.