Άρση αναστολής μισθολογικής εξέλιξης και εφαρμογή στη μισθοδοσία

Τετάρτη, 21 Μάρτιος 2018

Σας ενημερώνουμε ότι από τη μισθοδοσία Απριλίου 2018 θα εφαρμοστούν οι αλλαγές στα μισθολογικά κλιμάκια, σύμφωνα με το έγγραφο του ΓΛΚ με θέμα: Άρση αναστολής της μισθολογικής εξέλιξης της παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν.4354/2015.

Λεπτομέρειες στο συνημμένο έγγραφο.

Διαβάστηκε 275 φορές