Επίδομα θέσης προϊσταμένων 2/θέσιων και 3/θέσιων Νηπιαγωγείων & Δημοτικών και Υποδιευθυντών

Δευτέρα, 10 Ιούλιος 2017

Σύμφωνα με το Φ.361.22/43/113620/Ε3/5-7-2017 έγγραφο του Υ.Π.Ε.Θ, η θητεία των προϊσταμένων 2/θέσιων και 3/θέσιων Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων, καθώς και των Υποδιευθυντων, που λήγει στις 31/7/2017, παρατείνεται εώς την επιλογή και τοποθέτηση των νέων στελεχών.

Σας ενημερώνουμε ότι με τη νέα απόφαση επιλογής και τοποθέτησης των στελεχών στις σχολικές μονάδες, θα δοθεί αναδρομικά το αναλογούν επίδομα θέσης σε όλους όσους το δικαιούνται (δηλαδή στους νέους, αλλά και στους παλαιούς οι οποίοι θα συνεχίσουν να ασκούν τα καθήκοντά τους εώς τον ορισμό και την τοποθέτηση των νέων).

Διαβάστηκε 749 φορές