Βιωματικό σεμινάριο με θέμα: «Καλλιεργώντας την προφορικότητα και τη ρητορική παιδεία, αναφορικά με τη νοηματική ανάγνωση και τον αυθόρμητο επιχειρηματικό λόγο» (19 Νοεμβρίου 2018)

Δευτέρα, 19 Νοέμβριος 2018