Ημερίδα για εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων με θέμα: «Καλλιεργώντας την προφορικότητα και τη ρητορική παιδεία: από την εκφραστική αφήγηση στην κριτική επιχειρηματολογία» (2 Μαρτίου 2018)

Πέμπτη, 15 Φεβρουάριος 2018