Τελικός ενιαίος αξιολογικός πίνακας υποψήφιων Διευθυντών/ντριων προς κάλυψη της κενής θέσης Διευθυντή/ ντριας του 7ου Δημ. Σχ. Χαλκίδας

Παρασκευή, 18 Σεπτέμβριος 2020