Προγραμματισμός συνεντεύξεων Υποψήφιων Διευθυντών/ντριών προς κάλυψη της κενής θέσης Διευθυντή/ ντριας του 7ου Δημ. Σχ. Χαλκίδας

Δευτέρα, 14 Σεπτέμβριος 2020
Διαβάστηκε 272 φορές