Οριστικοποίηση προσωρινού Πίνακα Μοριοδοτούμενων Κριτηρίων Υποψήφιων Διευθυντών/ντριών προς κάλυψη της κενής θέσης Διευθυντή/ ντριας του 7ου Δημ. Σχ. Χαλκίδας κατά φθίνουσα σειρά μορίων

Δευτέρα, 14 Σεπτέμβριος 2020
Διαβάστηκε 228 φορές