Κατάρτιση Αλφαβητικού Πίνακα Υποψήφιων Διευθυντών/ντριών, που διαθέτουν τα τυπικά προσόντα, προς κάλυψη της κενής θέσης Διευθυντή/ντριας του 7ου Δημ. Σχ. Χαλκίδας

Δευτέρα, 07 Σεπτέμβριος 2020
Διαβάστηκε 457 φορές