Δηλώσεις μετάθεσης- Οριστικής τοποθέτησης

Παρασκευή, 15 Μάιος 2020

  Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Εύβοιας με την αρ. 10/15-05-2020 Πράξη του, καλεί τους εκπαιδευτικούς που είχαν υποβάλει αίτηση μετάθεσης- οριστικής τοποθέτησης σύμφωνα με την αρ.πρωτ. 176287/Ε2/12-11-2019 Εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ και όσους μετατέθηκαν στο νομό με τις πρόσφατες μεταθέσεις, από τη Δευτέρα  18  Μαΐου 2020 μέχρι και την Παρασκευή  22  Μαΐου 2020  και ώρα 14:00, να δηλώσουν τις σχολικές μονάδες της προτίμησης  τους στην αίτηση μετάθεσης στο Σύστημα Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https//teachers.minedu.gov.gr). Οι εκπαιδευτικοί στις δηλώσεις τους μπορούν να αναγράφουν κατά σειρά προτίμησης μέχρι είκοσι (20) σχολικές μονάδες. Στη  συνέχεια αφού  εκτυπώσουν  και υπογράψουν την αίτηση μετάθεσης με τις προτιμήσεις θα την υποβάλουν στο ΠΥΣΠΕ Εύβοιας, μέσω email (pyspe@dipe.eyv.sch.gr) ή φαξ (2221077012).

Όσοι εκπαιδευτικοί, που είχαν υποβάλει αίτηση μετάθεσης- οριστικής τοποθέτησης σύμφωνα με την αρ.πρωτ. αρ.πρωτ. 176287/Ε2/12-11-2019 Εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ, δεν επιθυμούν να δηλώσουν σχολικές μονάδες προτίμησης, θα υποβάλουν στο ΠΥΣΠΕ Εύβοιας Υπεύθυνη Δήλωση για τη μη δήλωση σχολικών μονάδων, μέσω email (pyspe@dipe.eyv.sch.gr) ή φαξ (2221077012) στις ίδιες ημερομηνίες.

Διαβάστηκε 679 φορές