Προσωρινοί Πίνακες Μονάδων Μετάθεσης α) από Περιοχή σε Περιοχή και β) σε Σχ. μονάδες Ειδικής Αγωγής

Παρασκευή, 13 Δεκέμβριος 2019

Σας κοινοποιούμε τους προσωρινούς πίνακες με τα στοιχεία των εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Π.Ε. Εύβοιας που υπέβαλαν αίτηση για Μετάθεση:

α) από περιοχή σε περιοχή 

β) σε μονάδες Ειδικής Αγωγής

γ) σε μονάδες Ειδικής Αγωγής με εξειδίκευση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα και στη Γραφή BRAILE

    σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 176287/Ε2/12-11-2019 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Σας γνωρίζουμε ότι οι ενστάσεις μπορούν να υποβάλλονται από την Παρασκευή 13/12/2019 μέχρι και την Τετάρτη 18/12/2019 στη Διεύθυνση Π.Ε. Εύβοιας.

Διαβάστηκε 640 φορές