Προσωρινοί Πίνακες Μονάδων Μετάθεσης α) από Περιοχή σε Περιοχή και β) σε Σχ. μονάδες Ειδικής Αγωγής

Τετάρτη, 12 Δεκέμβριος 2018

  Σας κοινοποιούμε τους προσωρινούς πίνακες με τα στοιχεία των εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Π.Ε. Εύβοιας που υπέβαλαν αίτηση για Μετάθεση:

α) από περιοχή σε περιοχή 

β) σε μονάδες Ειδικής Αγωγής

γ) σε μονάδες Ειδικής Αγωγής με εξειδίκευση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα και στη Γραφή BRAILE

σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 186387/Ε2/02-11-2018 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

 

 

Σας γνωρίζουμε ότι οι ενστάσεις μπορούν να υποβάλλονται από την Πέμπτη 13/12/2018 μέχρι και τη Δευτέρα 17/12/2018 στη Διεύθυνση Π.Ε. Εύβοιας.

Διαβάστηκε 1023 φορές