Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών ειδικοτήτων (Αγγλικής Γλώσσας, Καλλιτεχνικών, Φυσικής Αγωγής, Μουσικής και Πληροφορικής) & Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Δασκάλων Ειδικής Αγωγής ΠΕ71 & ΠΕ70.50 για Παράλληλη Στήριξη

Παρασκευή, 31 Οκτώβριος 2014

Το ΠΥΣΠΕ Εύβοιας στη με αρ. 49/31-10-2014 Πράξη του συνεδρίασε για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Εξέταση Ένστασης

ΘΕΜΑ 2ο: Αποσπάσεις- Τροποποίση Τοποθέτησεων Εκπαιδευτικών εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε.

ΘΕΜΑ 3ο: Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών ειδικοτήτων (Αγγλικής Γλώσσας, Καλλιτεχνικών, Φυσικής Αγωγής, Μουσικής και Πληροφορικής)

ΘΕΜΑ 4ο: Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Δασκάλων Ειδικής Αγωγής ΠΕ71 & ΠΕ70.50 για Παράλληλη Στήριξη

ΘΕΜΑ 5ο: Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με  αμοιβή 

ΘΕΜΑ 6ο: Επιλογή Προϊσταμένων Ολιγιθέσιων Δημοτικών Σχολείων (1/θ-3/θ) για τους θερινούς μήνες

ΘΕΜΑ 7ο: Επιλογή Προϊσταμένων Ολιγοθέσιων Δημοτικών Σχολείων (1/θ-3/θ)

 

Διαβάστηκε 637 φορές