Τοποθετήσεις εκπ/κών κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08 και ΠΕ86 σε οργανικές θέσεις

Τετάρτη, 13 Ιούνιος 2018

Το ΠΥΣΠΕ Εύβοιας με την αρ. 22/13-06-2018 Πράξη του συνεδρίασε για το παρακάτω θέμα:

 

Τοποθετήσεις εκπ/κών κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08 και ΠΕ86 σε οργανικές θέσεις

Το  Συμβούλιο  καλεί  τους  εκπ/κούς, που  παρέμειναν    στη  διάθεση  του  ΠΥΣΠΕ  Εύβοιας  και  έχουν  δικαίωμα  συμπληρωματικής  δήλωσης  οριστικής  τοποθέτησης, να  υποβάλουν  τη  δήλωσή  τους  στο  ΠΥΣΠΕ  Εύβοιας,  για  τις  κενές  θέσεις  που  έχουν  απομείνει  έως την Παρασκευή 15-06-2018, ώρα 10:00 πμ.

 

 

Οι  αιτήσεις  διόρθωσης  λάθους  μπορούν  να  υποβληθούν  από  τους  ενδιαφερόμενους  εκπ/κούς  στο  ΠΥΣΠΕ  Εύβοιας έως την Τετάρτη 20-06-2018, ώρα 11:00 π.μ.

Διαβάστηκε 864 φορές