Επείγον: Ανάκληση και νέα διαδικασία για τις οργανικές υπεραριθμίες σχολικών μονάδων

Παρασκευή, 25 Μάιος 2018

Το ΠΥΣΠΕ Εύβοιας με τη με αρ. 19/25-05-2018 Πράξη του:

 

1) Ανακαλεί, με βάση το με αρ. πρωτ. 85556/Ε2/24-05-2018 έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης Εκπ/κού Προσ/κού Π.Ε. & Δ.Ε. του ΥΠ.Π.Ε.Θ.:

Α) τη με αρ. 13/26-05-2018 Πράξη του ως προς το Θέμα 2ο «Προσδιορισμός κενών οργανικών θέσεων των εκπ/κών κλάδων ΠΕ70 και ΠΕ60» και ως προς το θέμα 3ο «Σχολικές μονάδες με οργανικές υπεραριθμίες των εκπ/κών κλάδων ΠΕ70 και ΠΕ60»

Β) τη με αρ. 14/02-05-2018 Πράξη του ως προς το θέμα 3ο «Κρίση οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών»

Γ) τη με αρ.15/07-05-2018 Πράξη του ως προς το Θέμα 2ο «Τοποθετήσεις οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών» και ως προς το θέμα 3ο «Οριστικοποίηση κενών οργανικών θέσεων των εκπ/κών κλάδων ΠΕ70 και ΠΕ60»

Δ) τη με αρ. 16/15-05-2018 Πράξη του ως προς το Θέμα 2ο «Απόρριψη  αιτήσεων  μετάθεσης εκπ/κών κλάδων, ΠΕ60-Νηπιαγωγών,ΠΕ70- Δασκάλων και από τη διαδικασία» και ως προς το θέμα 3ο «Ετήσιες  μεταβολές  2018- Μεταθέσεις- οριστικές  τοποθετήσεις  εκπ/κών κλάδων, ΠΕ60- Νηπιαγωγών, ΠΕ70- Δασκάλων»

Ε) τη με αρ. 17/22-05-2018 Πράξη του με θέμα «Οριστικοποίηση  μεταθέσεων  -τοποθετήσεων  εκπ/κών  της με  αρ. 16/15-05-2018  Πράξης  του  ΠΥΣΠΕ Εύβοιας»

 

2) Καταρτίζει πίνακα κενών οργανικών θέσεων εκπ/κών κλάδων ΠΕ70 και ΠΕ60 των Σχολικών Μονάδων της Δ/νσης Π.Ε. Εύβοιας

 

3) Κρίνει οργανικές υπεραριθμίες εκπ/κών κλάδων ΠΕ70 και ΠΕ60 των Σχολικών Μονάδων της Δ/νσης Π.Ε. Εύβοιας

 

 

4) Καλεί τους εκπαιδευτικούς που κατέχουν οργανική θέση στις σχολικές μονάδες που εμφανίζουν οργανικές υπεραριθμίες, όπως αναφέρονται στον συνημμένο πίνακα, να υποβάλουν στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. θετική ή αρνητική δήλωση υπεραριθμίας από την Παρασκευή 25 Μαΐου 2018 μέχρι την Τετάρτη 30 Μαΐου 2018 και ώρα 13:00.

Διαβάστηκε 825 φορές