Προσωρινοί Πίνακες Μονάδων Μετάθεσης α) από Περιοχή σε Περιοχή β) σε Σχ. μονάδες Ειδικής Αγωγής και γ) σε Σχ. μονάδες Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

Πέμπτη, 07 Δεκέμβριος 2017

    Σας κοινοποιούμε τους προσωρινούς πίνακες με τα στοιχεία των επαιδευτικών της Διεύθυνσης Π.Ε. Εύβοιας που υπέβαλαν αίτηση για Μετάθεση:

α) από περιοχή σε περιοχή 

β) σε μονάδες Ειδικής Αγωγής

γ) σε Διαπολιτισμικά σχολεία 

δ) σε μονάδες Ειδικής Αγωγής με εξειδίκευση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα και στη Γραφή BRAILE

σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 190077/Ε1/06-11-2017 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

 

Σας γνωρίζουμε ότι οι ενστάσεις μπορούν να υποβάλλονται από την Παρασκευή 08/12/2017 έως και 14/12/2017 στη Διεύθυνση Π.Ε. Εύβοιας.

Διαβάστηκε 1137 φορές