Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70 για απασχόληση σε Τάξεις Υποδοχής των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ)

Πέμπτη, 14 Σεπτέμβριος 2017