ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

Τετάρτη, 13 Σεπτέμβριος 2017

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν εγγράφως ένσταση κατά του τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψηφίων στο ΠΥΣΠΕ Εύβοιας της παρ. 13 του άρθρου 16 του ν. 3848/2010, όπως ισχύει, εντός τριών ημερών από την ανάρτησή του στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης.

Διαβάστηκε 548 φορές