ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

Παρασκευή, 08 Σεπτέμβριος 2017

Το ΠΥΣΠΕ Εύβοιας σας ανακοινώνει τον τελικό αξιολογικό πίνακα αντικειμενικών μορίων κατά φθίνουσα σειρά των υποψήφιων Διευθυντών για την κάλυψη κενών θέσεων Διευθυντών στο 1ο Ειδικό Δημ. Σχ. Χαλκίδας, στο Δημ. Σχ. Γυμνού και στο Δημ. Σχ. Μαρμαρίου.

Διαβάστηκε 900 φορές