ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΤΟ 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΧ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ, ΣΤΟ ΔΗΜ. ΣΧ. ΓΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜ. ΣΧ. ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ

Τρίτη, 05 Σεπτέμβριος 2017