Αποσπάσεις-Προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών κλάδων Δασκάλων, Δασκάλων ΣΜΕΑΕ, Νηπιαγωγών, Νηπιαγωγών ΣΜΕΑΕ, Φυσικής Αγωγής, Μουσικής, Αγγλικής Γλώσσας και Γερμανικής Γλώσσας

Πέμπτη, 31 Αύγουστος 2017