Προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05- Γαλλικής Γλώσσας, ΠΕ07- Γερμανικής Γλώσσας, ΠΕ11- Φυσικής Αγωγής, ΠΕ19/20-Πληροφορικής και ΠΕ08- Εικαστικών

Πέμπτη, 31 Αύγουστος 2017