Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής ΣΜΕΑ Δασκάλων - ΠΕ71

Παρασκευή, 12 Σεπτέμβριος 2014

Το ΠΥΣΠΕ Εύβοιας στη με αρ. 38/12-09-2014 Πράξη τοποθέτησε τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής ΣΜΕΑ Δασκάλων, οι οποίοι διορίστηκαν σύμφωνα με την αρ. πρωτ.14443/Δ1/11-09-2014 Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας (ΑΔΑ: 6ΖΣΔ9-ΕΥΦ).

Διαβάστηκε 370 φορές