Ετήσιες μεταβολές 2016 ? Μεταθέσεις- οριστικές τοποθετήσεις εκπ/κών κλάδων ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ16- Μουσικής, ΠΕ11- Φυσικής Αγωγής, ΠΕ 60- Νηπιαγωγών και ΠΕ70- Δασκάλων

Τετάρτη, 20 Ιούλιος 2016

Το ΠΥΣΠΕ Εύβοιας  στη με αρ. 30/20-07-2016 Πράξη του συνεδρίασε για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Εξέταση αμφισβητούμενων περιπτώσεων μοριοδότησης και ένταξης εκπαιδευτικών στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης

ΘΕΜΑ 2ο: Απόρριψη  αιτήσεων  και  δηλώσεων  εκπ/κών κλάδων ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ16- Μουσικής, ΠΕ11- Φυσικής Αγωγής,  ΠΕ 60- Νηπιαγωγών και  ΠΕ70- Δασκάλων από  τη  διαδικασία  μεταθέσεων – οριστικών  τοποθετήσεων  εντός  ΠΥΣΠΕ  Εύβοιας 

ΘΕΜΑ 3ο: Ετήσιες  μεταβολές  2016 – Μεταθέσεις- οριστικές  τοποθετήσεις  εκπ/κών κλάδων ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ16- Μουσικής, ΠΕ11- Φυσικής Αγωγής,  ΠΕ 60- Νηπιαγωγών και  ΠΕ70- Δασκάλων

   

     Οι  αιτήσεις  διόρθωσης  λάθους  μπορούν  να  υποβληθούν  από  τους  ενδιαφερόμενους  εκπ/κούς  στο  ΠΥΣΠΕ  Εύβοιας έως την Παρασκευή 22-07-2016, ώρα 12:00.

 

     Το  Συμβούλιο  καλεί  τους  εκπ/κούς, που  παρέμειναν    στη  διάθεση  του  ΠΥΣΠΕ  Εύβοιας,  και  έχουν  δικαίωμα  συμπληρωματικής  δήλωσης  οριστικής  τοποθέτησης, να  υποβάλουν  τη  δήλωσή  τους  στο  ΠΥΣΠΕ  Εύβοιας,  για  τις  κενές  θέσεις  που  έχουν  απομείνει  έως την Παρασκευή 22-07-2016, ώρα 12:00.

Διαβάστηκε 2224 φορές