Κατάρτιση Αξιολογικού Πίνακα υποψήφιων Διευθυντών/Διευθυντριών προς κάλυψη κενής θέσης Διευθυντή στο 12ο 12/θ Δημ. Σχολείο Χαλκίδας της Δ/νσης Π Ε. Εύβοιας - Καταχώρηση βαθμολογίας μετά τη μυστική ψηφοφορία

Τετάρτη, 20 Απρίλιος 2016

Το ΠΥΣΠΕ Εύβοιας στη με αρ. 14/20-04-2016 Πράξη του συνεδρίασε για το παρακάτω θέμα:

"Κατάρτιση Αξιολογικού Πίνακα υποψήφιων Διευθυντών/Διευθυντριών προς κάλυψη κενής θέσης Διευθυντή στο 12ο 12/θ Δημ. Σχολείο Χαλκίδας της Δ/νσης Π Ε. Εύβοιας - Καταχώρηση βαθμολογίας μετά τη μυστική ψηφοφορία"

 

 

Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων ορίζεται από Τετάρτη 20 Απριλίου 2016 έως και Παρασκευή 22 Απριλίου 2016, ώρα 12 το μεσημέρι.

Διαβάστηκε 309 φορές