Οριστικοποίηση αλφαβητικού πίνακα και πίνακα μοριοδοτούμενων κριτηρίων Υποψήφιων Διευθυντών/ντριών προς κάλυψη κενής θέσης Διευθυντή στο 12ο 12/θ Δημ. Σχολείο Χαλκίδας της Δ/νσης Π.Ε. Εύβοιας

Τρίτη, 19 Απρίλιος 2016

Το ΠΥΣΠΕ Εύβοιας στη με αρ. 13/18-04-2016 Πράξη του συνεδρίασε για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Οριστικοποίηση του  Αλφαβητικού Πίνακα Υποψήφιων Διευθυντών/ Διευθυντριών προς κάλυψη κενής θέσης Διευθυντή στο 12ο 12/θ Δημ. Σχ. Χαλκίδας της Δ/νσης Π.Ε. Εύβοιας

ΘΕΜΑ 2ο: Οριστικοποίηση του Πίνακα Μοριοδοτούμενων κριτηρίων Υποψήφιων Διευθυντών/ Διευθυντριών προς κάλυψη κενής θέσης Διευθυντή στο 12ο 12/θ Δημ. Σχ. Χαλκίδας της Δ/νσης Π.Ε. Εύβοιας

Διαβάστηκε 272 φορές