Ανακοίνωση πινάκων αντικειμενικών μορίων υποψήφιων Διευθυντών/ Διευθυντριών προς κάλυψη κενής θέσης Διευθυντή στο 12ο 12/θ Δημ. Σχολείο Χαλκίδας της Δ/νσης Π.Ε. Εύβοιας- Προθεσμία υποβολής ενστάσεων

Τετάρτη, 13 Απρίλιος 2016

Το ΠΥΣΠΕ Εύβοιας στη με αρ. 12/12-04-2016 Πράξη του συνεδρίασε για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Κατάρτιση Αλφαβητικού Πίνακα Υποψήφιων Διευθυντών/ Διευθυντριών προς κάλυψη κενής θέσης Διευθυντή στο 12ο 12/θ Δημ. Σχ. Χαλκίδας της Δ/νσης Π.Ε. Εύβοιας

ΘΕΜΑ 2ο: Κατάρτιση Πίνακα Μοριοδοτούμενων κριτηρίων Υποψήφιων Διευθυντών/ Διευθυντριών προς κάλυψη κενής θέσης Διευθυντή στο 12ο 12/θ Δημ. Σχ. Χαλκίδας της Δ/νσης Π.Ε. Εύβοιας

 

 

Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων ορίζεται από Τετάρτη 13 Απριλίου 2016 έως και Παρασκευή 15 Απριλίου 2016, ώρα 15:00. 

Διαβάστηκε 338 φορές