Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ20 Πληροφορικής (πιστώσεις Π.Δ.Ε.) ? ΠΕ70 Δασκάλων (πιστώσεις Τακτικού Προϋπολογισμού)

Τρίτη, 22 Μάρτιος 2016