Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτών κλάδου ΠΕ70 για τις Τάξεις Υποδοχής των Δημ. Σχ. στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) (πιστώσεις ΕΣΠΑ)

Τρίτη, 15 Δεκέμβριος 2015