Αποσπάσεις/ Προσωρινές Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών εντός ΠΥΣΠΕ- Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων

Τετάρτη, 04 Νοέμβριος 2015

Το ΠΥΣΠΕ Εύβοιας στη με αρ. 53/04-11-2015 Πράξη του συνεδρίασε για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Αποσπάσεις - Προσωρινές Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών  εντός ΠΥΣΠΕ

ΘΕΜΑ 2ο: Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων (πιστώσεις ΠΔΕ)

Διαβάστηκε 665 φορές