Ορισμός Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων

Παρασκευή, 30 Οκτώβριος 2015

Το ΠΥΣΠΕ Εύβοιας στη με αρ. 51/29-10-2015 Πράξη του συνεδρίασε για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Τοποθέτηση Διευθυντρών/ντριών προς κάλυψη κενών θέσεων Σχολικών Μονάδων Δ/νσης ΠΕ Εύβοιας μετά την επανάληψη επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων

ΘΕΜΑ 2ο: Τοποθέτηση Υποδιευθυντών προς κάλυψη κενών θέσεων Σχολικών Μονάδων ΠΕ Εύβοιας

Διαβάστηκε 344 φορές