Αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ- Τοποθετήσεις αναπληρωτών κλάδων ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ16.01, ΠΕ19-ΠΕ20, ΠΕ32 για Δ.Σ. με ΕΑΕΠ

Τρίτη, 27 Οκτώβριος 2015

Το ΠΥΣΠΕ Εύβοιας στη με αρ. 50/27-10-2015 Πράξη του συνεδρίασε για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών εντός ΠΥΣΠΕ

ΘΕΜΑ 2ο: Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων Αγγλικής Φιλολογίας ΠΕ06, Καλλιτεχνικών ΠΕ08, Φυσικής Αγωγής ΠΕ11, Μουσικής ΠΕ16.01, Πληροφορικής ΠΕ19-ΠΕ20, Θεατρικών Σπουδών ΠΕ32 για Δ.Σ. με ΕΑΕΠ (πιστώσεις ΕΣΠΑ)

ΘΕΜΑ 3ο: Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή

Διαβάστηκε 560 φορές