Εισήγηση για τοποθέτηση Διευθυντών/ντριών προς κάλυψη κενών θέσεων Σχολικών Μονάδων ΠΕ. Εύβοιας

Πέμπτη, 22 Οκτώβριος 2015

Το ΠΥΣΠΕ Εύβοιας στη με αρ. 49/22-10-2015 Πράξη του συνεδρίασε για το παρακάτω θέμα:

"Εισήγηση για τοποθέτηση Διευθυντών/ντριών προς κάλυψη κενών θέσεων Σχολικών Μονάδων ΠΕ. Εύβοιας"

Διαβάστηκε 314 φορές