Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60- Νηπιαγωγών (πιστώσεις ΠΔΕ) και εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών για ολοήμερα Νηπιαγωγεία (πιστώσεις ΕΣΠΑ)/ Αποσπάσεις εκπαιδευτικών εντός ΠΥΣΠΕ

Σάββατο, 17 Οκτώβριος 2015

Το ΠΥΣΠΕ Εύβοιας στη με αρ. 46/16-10-2015 Πράξη του συνεδρίασε για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή

ΘΕΜΑ 2ο: Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60- Νηπιαγωγών (πιστώσεις ΠΔΕ) και εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών για ολοήμερα Νηπιαγωγεία (πιστώσεις ΕΣΠΑ)

ΘΕΜΑ 3ο: Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών εντός ΠΥΣΠΕ

Διαβάστηκε 1347 φορές